Information til medlemmer

Information til medlemmer

 

Velkommen som medlem i Vindeby Bådelaug.

Som medlem kan slæbested, mastekran samt klubhus frit benyttes. Såfremt man ønsker at benytte klubhus til private arrangementer, kan klubhuset lejes for 500,- ved Bådelaugets kasserer Lisa Rasmussen.

Bådelauget er et privat ejet Laug hvor medlemmerne hæfter for foreningens gæld efter de regler som fremgår af vedtægterne.

Hvert forår afholdes der et antal arbejdsweekender hvor vi hjælper hinanden med at vedligeholde broer, klubhus og arealer. Såfremt man ikke ønsker, eller har tid til, at deltage i dette arbejde kan man slippe for dette mod betaling. Se nedenstående prisliste. Datoer for arbejdsweekender bliver oplyst hvert år på den ordinære generalforsamling.

Bådelauget har en hjemmeside: www.vindebyhavn.dk hvor man kan læse vedtægter, information og reglement mm.

Bestyrelsen og havnefogeden kan kontaktes via hjemmesiden.

Venteliste til bådepladser bestyres af havnefogeden.

Medlemmer på venteliste er altid velkomne til at kontakte havnefogeden for at se placering på denne liste.

 

Bestyrelsen 2022-2023

Formand                             Leif Clausen                                            27907946

Sekretær/WEB master       Jacob Handrup                                       61696886

Kasserer                             Lisa Rasmussen                                      42600781

Bestyrelsesmedl.                Maria Schaumann

Bestyrelsesmedl.                Claus Beck                                               28782542

Suppleant                           Svend Ryborg                                              

Suppleant                           Erik Lundbye                                         31422174

Havnefoged                        Martin Tøt                                              60686670

 

Priser i Vindeby bådelaug 2022-

Kontingent:                                                                    375,-

Arbejdspligt:                                                                  300,-

Ventelistegebyr:                                                             250,-

Indskud:

Bro 5 øst                                                                           500,-

Bro 5 vest                                                                       2875,-

Øvrige broer                                                                  7250,-

Pladsleje:

Til og med 10 fod                                                            725,-

Fra 11 til og med 13 fod                                                 893,-

Fra 14 til og med 17 fod                                                1276,-

Fra 18 til og med 21 fod                                                1490,-

Fra 22 til og med 25 fod                                                1873,-

Fra 26 til og med 30 fod                                                2384,-

Fra 31 til og med 34 fod                                                2553,-

Fra 35 til og med 38 fod                                                2978,-

Fra 39 til og med 42 fod                                                3703,-

Fra 43 til og med 46 fod                                                4551,-

Derudover kan medlemmer som ikke har fast plads i havnen i perioden, 1. november til 1. april, leje en vinterplads. Prisen er 50 % af den årlige pladsleje i henhold til prislisten.

Såfremt en bådejer med bådeplads af en eller anden årsag, i sommerhalvåret, ikke benytter sin plads, kan sådan plads lejes af medlemmer på venteliste. Sådan plads lejes pr. måned for 400,- og betales bagud til havnefogeden. I højsæson 15. juni til 31. august betales 100,- om dagen for låneplads.

Der er ikke vand eller strøm på broerne i vinterperioden.

Det er ikke tilladt at bo i sin båd i Vindeby Havn om vinteren.

Størst tilladte bådlængde i havnen er 46 fod for både med fast plads.

Vindeby Havn er medlem af Danmarks Tursejlerforening. Havnens medlems nr. er 447.

Man kan igennem Tursejlerforeningen tegne ansvarsforsikring. Tlf. 7021 4242

Opdateret 01. april 2022