Ulykke på Vindeby Havn

På baggrund af ulykken i går, den 17. februar 2018, hvor dele af bro 1 kollapsede mens der gik personer på broen, har bestyrelsen holdt et ekstraordinært møde for at tale om hændelsen.

Først og fremmest ønsker bestyrelsen at meddele beklagelse over at en sådan hændelse kunne ske på Havnens område, og at bestyrelsen, på trods af hændelsens alvor, er lykkelige for at ingen personer er kommet alvorligt til skade.

Bestyrelsen har besigtiget skaderne på bro 1, og kan konstatere svagheder i vangerne på den yderste del af broen fra plads 118 og indtil brohovedet. Resten af bro 1 syntes umiddelbart at være sikker, men vil forblive afspærret fra midten indtil yderligere undersøgelser er foretaget.

For at sikre alles sikre adgang til havnens område har bestyrelsen besluttet at gennemføre følgende initiativ hurtigst muligt:

  • Alle ikke renoverede broer gennemgås for råd og andre skader på de bærende elementer.
  • Alle potentielt farlige områder afspærres indtil sikker passage kan garanteres.
  • Midlertidige reparationer og forstærkninger foretages hurtigst muligt.
  • Den skadede del af bro 1 fjernes hurtigst muligt.

 

Bestyrelsen