Kontakt

Formand                             Leif Clausen                                            27907946

Sekretær/WEB master       Jacob Handrup                                        61696886 Svendborg billetter

Kasserer                             Jeppe Skytte Hansen                              40135415

Bestyrelsesmedl.                Maria Schaumann                                   22612004

Bestyrelsesmedl.                Claus Beck                                               28782542

Suppleant                           Svend Ryborg                                        41656056 Udlejning af klubhus

Suppleant                           Erik Lundbye                                          31422174

Havnefoged                        Martin Tøt                                             60686670

Vindeby Bådelaug kan desuden kontaktes på mail.

Adressen er:

vindebyhavn@gmail.com

Beskriv venligst i emnefeltet hvem henvendelsen er til (formand, havnefoged, kasserer eller webmaster)