Kontakt

Formand Leif Clausen 27907946

Kasserer Lisa Rasmussen 62226095

Sekretær  Jacob Handrup 61696886

Bestyrelsesmedl. Claus Larsen 62542542

Bestyrelsesmedl. Maria Schaumann

Havnefoged Martin Tøt 60686670

Vindeby Bådelaug kan desuden kontaktes på mail.

Adressen er:

vindebyhavn@gmail.com

Beskriv venligst i emnefeltet hvem henvendelsen er til (formand, havnefoged, kasserer eller webmaster)